SKDE


SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) er en selvstendig enhet i Helse Nord. SKDE består av to enheter: Forsknings- og analyseenheten og Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

​Forsknings- og analyseenheten


Forsknings- og analyseenheten har to oppdrag: 1. Regionalt oppdrag med formål å bidra til relevant styringsinformasjon om spesialisthelsetjenesten på alle nivåer i Helse Nord og 2. Nasjonalt oppdrag med formål å utvikle nasjonalt Helseatlas 

 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

 

​​Om SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er en selvstendig enhet i Helse Nord RHF. 

 
SKDE har et regionalt oppdrag med formål å bidra til kvalitetsforbedring av pasientbehandlingen i Helse Nord gjennom produksjon av kunnskap om kvalitet og forbruk. 

 
SKDE har i tillegg to nasjonale oppdrag - det ene oppdraget er å utvikle Helseatlas som beskriver variasjon i forbruk av helsetjenester, og det andre oppdraget er å være Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. 

Vi er en tverrfaglig organisasjon med 25 personer og 8 bistillinger. SKDE har kontorer på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

 

 

​​Kontakt oss​


Telefon
77 75 58 00

 
Postadresse
SKDE
Postboks 6
9038 Tromsø 

 
Besøksadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Tromsø
Fløy C0, Plan 5

​E-post


Våre medarbeidere

Barthold Vonen
Direktør SKDE 
Telefon: 77 75 58 06 Mobil: 99 46 22 26
Kontor:  UNN, blokk C0 plan 5, Rom C0-527
Bistilling/verv: 
Professor II, Helsetjenesteforskning, ISM, UIT-Norges Arktiske Universitet
Styremedlem, Sykehuset Telemark HF
Rådgiver (10% stilling), Avdeling for forskning og Pasientsikkerhet, NLSH HF

Stab

Eva Stensland 
Fagsjef SKDE
Telefon: 77 75 58 03 Mobil: 92 83 60 36
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 522
Bistilling/verv: 
Stedfortreder for direktør

Overlege ved Habiliteringsavdelingen UNN
Styremedlem i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

Petra Gabriele Pohl
Rådgiver
Telefon: 99 53 03 66
Epost: petra.gabriele.pohl@helse-nord.no
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 517

​Marianne Sørensen
Administrasjonssekretær
Telefon: 77 75 58 00
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 517

 
Vibeke Lund Pettersen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: 77 75 59 07 Mobil: 91 60 23 81
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 517


Heidi Talsethagen
Seniorrådgiver/jurist
Telefon: 77 78 50 52
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 508
​Bistilling/verv: 
Styremedlem i Helseforetakenes Juristforening
​Vara nestleder i Statens Helsepersonellnemnd
Vara Personvernnemnda

Beate Hauglann
Rådgiver
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5

Nasjonalt Servicemiljø


Eva Stensland
Leder Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
Telefon: 77 75 58 03 Mobil: 92 83 60 36
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 522
Bistilling/verv: 
Overlege ved Habiliteringsavdelingen, UNN
Styremedlem i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

 
Philip A. Skau
Spesialrådgiver
Telefon: 77 75 58 04 Mobil: 99 57 26 61
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 521
 

Are Edvardsen
Spesialrådgiver
Telefon: 92 29 96 32
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 519


Vårin Sandvær (i permisjon)
Rådgiver
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5


Magnus Engeset
Rådgiver
Telefon: 77 75 58 12
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 524


Ellen C. Arntzen
Rådgiver
Telefon: 77 75 58 13 Mobil: 95 74 29 01
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 524

 
Lena Ringstad Olsen
Statistiker
Telefon: 77 75 58 14 
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 529


Kevin Thon
Statistiker
Telefon: 77 75 58 15 Mobil: 93 87 26 55
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 529
 

Alexander Walnum
Statistiker
Telefon: 77 75 58 15
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 508

 
Vinjar Fønnebø
Seniorforsker (20%)
Telefon: 77 75 58 00
Kontor: Forskningsparken 1, B2 
​Hovedvirke:
Professor i forebyggende medisin ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø
Leder av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) 

 
Forskning- og analyseenheten

 
Bård Uleberg
Seksjonsleder
Telefon: 77 75 58 05 Mobil: 93 24 54 83
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 528

 
Lise Balteskard
Spesialrådgiver
Telefon: 41 24 50 27
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 527
Bistilling/verv:
Rådgiver (20 % stilling), Universitetssykehuset Nord-Norge

 
Linda Leivseth
Rådgiver
Telefon: 77 75 58 02 Mobil: 95 22 88 68
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 524

 
Frank Olsen
Rådgiver
Telefon: 77 75 58 85 Mobil: 97 17 50 37
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 528

 
Petter Otterdal
Rådgiver
Mobil: 48 47 10 87
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 531

 
Arnfinn Hykkerud Steindal
Rådgiver
Telefon:  77 75 88 22          
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 531

 
Ina Heiberg
PhD-student
Telefon: 77 75 58 10 Mobil: 45 45 11 95
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 526

 
Hanne Sigrun Byhring (i permisjon)
Analytiker/forsker
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 526


Torill Bakken
Rådgiver
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 508


Anne Høye 
Spesialrådgiver psykiatri (30%)
Telefon: 90 84 93 34
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 531
Hovedvirke: postdoktor, Universitetssykehuset Nord-Norge (50%) 

 
Trygve S. Deraas (i permisjon)
Forsker (20%)
Telefon: 77 75 58 11 Mobil: 93 44 07 08
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 531
Hovedvirke: Fastlege

 
Bjarne Koster Jacobsen
Seniorforsker (20%)
Telefon: 77 64 48 33 Mobil: 99 25 56 45
Kontor: Institutt for Samfunnsmedisin, Det Helsevitenskapelige fakultet
Hovedvirke:
Professor i epidemiologi og medisinsk statistikk ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø ​

 
Olav Helge Førde
Seniorforsker (20%)
Telefon: 90 17 30 56
Kontor: MH-bygget, plan 10 ISM
Hovedvirke: Professor på seniorvilkår ved Institutt for samfunnsmedisin, Norges Arktiske Universitet (UiT)​​


Artikler og publikasjoner fra SKDE

Aktuelt fra SKDE