Colourbox.com

SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)  jobber med å kartlegge og synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.

Helseatlas

 • Helseatlas for fødselshjelp

  Helseatlas for fødselshjelp er det andre av to atlas innen gynekologi og fødselshjelp som er laget av SKDE etter initiativ fra Norsk gynekologisk forening. 

 • Gynekologi 2015-2017

  I helseatlas for gynekologi har vi kartlagt geografisk variasjon i bruken av et utvalg av spesialisthelsetjenester innen gynekologi i perioden 2015–2017. 

 • Dagkirurgiatlas 2013-2017

  I det andre helseatlaset på dagkirurgi beskrives utviklingen i omfang og variasjon mellom helseforetakenes opptaksområder for de samme tolv inngrepene som i det første dagkirurgiatlaset, denne gang for perioden 2013–2017.

 • Dagkirurgiatlas 2011-2013

  Atlaset som omhander dagkirurgi var piloten fra Helseatlas. Atlaset ble lansert i januar 2015 og har fått mye oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.

 • Barnehelseatlas

  Barnehelseatlaset gir et innblikk i fordelingen av helsetjenester til barn i Norge. Tilsammen er 10,6 millioner kontakter mellom barn og helsetjenesten er analysert.

 • Colourbox.comNyfødtmedisin

  Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas omhandler alle nyfødte barn som har vært innlagt i avdelinger for syke nyfødte i Norge i perioden 2009 til 2014. Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK) er datakilden til dette helseatlaset.

 • Colourbox.comEldrehelse

  En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge. Eldrehelseatlas for Norge beskriver variasjon i eldres bruk av sentrale somatiske spesialisthelsetjenester i forhold til bosted.

 • Colourbox.comKOLS

  En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge. Helseatlas kols beskriver variasjon i bruk av fastlege og legevakt, poliklinikk, akuttinnleggelser og rehabilitering i forhold til bosted for personer med kols.

Aktuelt fra SKDE

Fant du det du lette etter?