SKDE

SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) er en selvstendig enhet i Helse Nord. SKDE består av to enheter: Forsknings- og analyseenheten og Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

​Forsknings- og analyseenheten


Forsknings- og analyseenheten har to oppdrag: 1. Regionalt oppdrag med formål å bidra til relevant styringsinformasjon om spesialisthelsetjenesten på alle nivåer i Helse Nord og 2. Nasjonalt oppdrag med formål å utvikle nasjonalt Helseatlas 

 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

 

​​Om SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er en selvstendig enhet i Helse Nord RHF. 

 
SKDE har et regionalt oppdrag med formål å bidra til kvalitetsforbedring av pasientbehandlingen i Helse Nord gjennom produksjon av kunnskap om kvalitet og forbruk. 

 
SKDE har i tillegg to nasjonale oppdrag - det ene oppdraget er å utvikle Helseatlas som beskriver variasjon i forbruk av helsetjenester, og det andre oppdraget er å være Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. 

Vi er en tverrfaglig organisasjon med 25 personer og 8 bistillinger. SKDE har kontorer på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

 

 

​​Kontakt oss​


Telefon
77 75 58 00

 
Postadresse
SKDE
Postboks 6
9038 Tromsø 

 
Besøksadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Tromsø
Fløy C0, Plan 5

​E-post


 


Våre medarbeidere


Barthold Vonen
Direktør SKDE 
Telefon: 77 75 58 06 Mobil: 99 46 22 26
Kontor:  UNN, blokk C0 plan 5, Rom C0-527
Bistilling/verv: 
Professor II, Helsetjenesteforskning, ISM, UIT-Norges Arktiske Universitet
Styremedlem, Sykehuset Telemark HF
Rådgiver (10% stilling), Avdeling for forskning og Pasientsikkerhet, NLSH HF

Stab

 
Eva Stensland 
Fagsjef SKDE
Telefon: 77 75 58 03 Mobil: 92 83 60 36
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 522
Bistilling/verv: 
Stedfortreder for direktør

Overlege ved Habiliteringsavdelingen UNN
Styremedlem i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

​Marianne Sørensen
Administrasjonssekretær
Telefon: 77 75 58 00
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 517

 
Vibeke Lund Pettersen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: 77 75 59 07 Mobil: 91 60 23 81
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 517


Heidi Talsethagen
Seniorrådgiver/jurist
Telefon: 77 78 50 52
Kontor: Forskningsparken Breivika, 3.etasje
​Bistilling/verv: 
Styremedlem i Helseforetakenes Juristforening
​Vara nestleder i Statens Helsepersonellnemnd
Vara Personvernnemnda

Beate Hauglann
Rådgiver
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5

Nasjonalt Servicemiljø

Eva Stensland
Leder Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
Telefon: 77 75 58 03 Mobil: 92 83 60 36
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 522
Bistilling/verv: 
Overlege ved Habiliteringsavdelingen, UNN
Styremedlem i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

 
Philip A. Skau
Spesialrådgiver
Telefon: 77 75 58 04 Mobil: 99 57 26 61
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 521
 

Are Edvardsen
Spesialrådgiver
Telefon: 92 29 96 32
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 519


Vårin Sandvær (i permisjon)
Rådgiver
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5


Magnus Engeset
Rådgiver
Telefon: 77 75 58 12
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 524


Ellen C. Arntzen
Rådgiver
Telefon: 77 75 58 13 Mobil: 95 74 29 01
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 524

 
Lena Ringstad Olsen
Statistiker
Telefon: 77 75 58 14 
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 529


Kevin Thon
Statistiker
Telefon: 77 75 58 15 Mobil: 93 87 26 55
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 529
 

Alexander Walnum
Statistiker
Telefon: 77 75 58 15
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 508

 
Vinjar Fønnebø
Seniorforsker (20%)
Telefon: 77 75 58 00
Kontor: Forskningsparken 1, B2 
​Hovedvirke:
Professor i forebyggende medisin ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø
Leder av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) 

 
Forskning- og analyseenheten

 
Bård Uleberg
Seksjonsleder
Telefon: 77 75 58 05 Mobil: 93 24 54 83
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 528

 
Lise Balteskard
Spesialrådgiver
Telefon: 41 24 50 27
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 527
Bistilling/verv:
Rådgiver (20 % stilling), Universitetssykehuset Nord-Norge

 
Linda Leivseth
Rådgiver
Telefon: 77 75 58 02 Mobil: 95 22 88 68
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 524

 
Frank Olsen
Rådgiver
Telefon: 77 75 58 85 Mobil: 97 17 50 37
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 528

 
Petter Otterdal
Rådgiver
Mobil: 48 47 10 87
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 531

 
Arnfinn Hykkerud Steindal
Rådgiver
Telefon:  77 75 88 22          
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 531

 
Ina Heiberg
PhD-student
Telefon: 77 75 58 10 Mobil: 45 45 11 95
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 526

 
Hanne Sigrun Byhring (i permisjon)
Analytiker/forsker
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 526


Torill Bakken
Rådgiver
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5


Anne Høye 
Spesialrådgiver psykiatri (30%)
Telefon: 90 84 93 34
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 531
Hovedvirke: postdoktor, Universitetssykehuset Nord-Norge (50%) 

 
Trygve S. Deraas (i permisjon)
Forsker (20%)
Telefon: 77 75 58 11 Mobil: 93 44 07 08
Kontor: UNN, blokk C0 plan 5, rom 531
Hovedvirke: Fastlege

 
Bjarne Koster Jacobsen
Seniorforsker (20%)
Telefon: 77 64 48 33 Mobil: 99 25 56 45
Kontor: Institutt for Samfunnsmedisin, Det Helsevitenskapelige fakultet
Hovedvirke:
Professor i epidemiologi og medisinsk statistikk ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø ​

 
Olav Helge Førde
Seniorforsker (20%)
Telefon: 90 17 30 56
Kontor: MH-bygget, plan 10 ISM
Hovedvirke: Professor på seniorvilkår ved Institutt for samfunnsmedisin, Norges Arktiske Universitet (UiT)​​Artikler og publikasjoner fra SKDE

Aktuelt fra SKDE

07.12.2016

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas lanseres 13.desember

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas er den tredje rapporten som publiseres på www.helseatlas.no. Denne gangen omhandler helseatlaset variasjon i forbruk av helsetjenester til nyfødte.
30.11.2016

En analyse av utvalgte regionfunksjoner ved Oslo Universitetssykehus

På oppdrag fra sekretariatet i Kvinnsland-utvalget har Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) analysert deler av virksomheten ved Oslo Universitetssykehus (OUS).
24.11.2016

Høyt forbruk skyldes ikke avtalespesialister

En rapport laget ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) viser at man ikke kan legge skylden for høyt forbruk av dagbehandling og poliklinikk på private avtalespesialister.
18.11.2016

SKDE-direktør i toppmøte om bedre helsetjenester

Tidligere denne uka holdt direktør i SKDE, Barthold Vonen, innlegg på et toppmøte om hvordan helsetjenestene kan bli enda bedre.
11.11.2016

Nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Mandag 14.november presenteres nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i Helsedirektoratets lokaler Oslo. Arrangementet streames på nett.
31.05.2016

Norge i Europatoppen på hjerneslagbehandling

Slagbehandlingen i Norge er svært god, og ligger i toppsjiktet i Europa. Det er likevel store variasjoner mellom sykehusene.
26.04.2016

Vil forskjeller til livs

Nye resultater fra Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister viser at det er forskjeller i behandlingen av premature barn mellom sykehus i Norge.
01.04.2016

Ny leder ved SKDE

Barthold Vonen er ansatt som ny leder for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).
14.01.2016

Pasienter med tykktarmskreft får tilleggsbehandling for sent

Nesten halvparten av pasientene med tykktarmskreft og som må ha tilleggsbehandling i form av kjemoterapi, får ikke igangsatt behandlingen innen fristen.
13.11.2015

Helsekutt vil kunne ramme de sykeste

Ti prosent av pasientene bruker størstedelen av ressursene i den somatiske helsetjenesten i Helse Nord. Dette viser en fersk rapport fra Helse Nord RHF ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).
30.09.2015

Store geografiske forskjeller i behandling av barn

Analysene i Barnehelseatlaset som nylig ble lansert på Gardemoen, viser at det er store geografiske forskjeller i behandling av barn.
13.01.2015

Stor variasjon i behandlingsmåte kan ikke fortsette

- Store geografiske ulikheter i forbruk av helsetjenester og stor variasjon i måten vi behandler pasientene på kan ikke fortsette, mener overlege og professor Lars Engebretsen.
Se flere nyheter()