Colourbox.com

SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)  jobber med å kartlegge og synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.

Helseatlas

 • Helseatlas for fødselshjelp

  Helseatlas for fødselshjelp er det andre av to atlas innen gynekologi og fødselshjelp som er laget av SKDE etter initiativ fra Norsk gynekologisk forening. 

 • Gynekologi 2015-2017

  I helseatlas for gynekologi har vi kartlagt geografisk variasjon i bruken av et utvalg av spesialisthelsetjenester innen gynekologi i perioden 2015–2017. 

 • Dagkirurgiatlas 2013-2017

  I det andre helseatlaset på dagkirurgi beskrives utviklingen i omfang og variasjon mellom helseforetakenes opptaksområder for de samme tolv inngrepene som i det første dagkirurgiatlaset, denne gang for perioden 2013–2017.

 • Dagkirurgiatlas 2011-2013

  Atlaset som omhander dagkirurgi var piloten fra Helseatlas. Atlaset ble lansert i januar 2015 og har fått mye oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.

 • Barnehelseatlas

  Barnehelseatlaset gir et innblikk i fordelingen av helsetjenester til barn i Norge. Tilsammen er 10,6 millioner kontakter mellom barn og helsetjenesten er analysert.

 • Nyfødtmedisin

  Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas omhandler alle nyfødte barn som har vært innlagt i avdelinger for syke nyfødte i Norge i perioden 2009 til 2014. Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK) er datakilden til dette helseatlaset.

 • Eldrehelse

  En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge. Eldrehelseatlas for Norge beskriver variasjon i eldres bruk av sentrale somatiske spesialisthelsetjenester i forhold til bosted.

 • KOLS

  En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge. Helseatlas kols beskriver variasjon i bruk av fastlege og legevakt, poliklinikk, akuttinnleggelser og rehabilitering i forhold til bosted for personer med kols.

Aktuelt fra SKDE

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.