SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)  jobber med å synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenesten. Målet er å skape likeverdige helsetjenester uansett hvor pasientene bor.

Aktuelt fra SKDE