FRESK

Fremtidens systemer i klinikken – én journal i nord ©

Korsn kan én journal bidra til bedre samarbeid om pasienten? Å få logistikken i et sykehus til å fungere optimalt er ikke gjort i et tastetrykk.​ Skal helsepersonell ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, må de også ha gode verktøy for å planlegge, utføre og dokumentere pasientbehandlingen. Én journal bidrar til bedre samarbeid om pasienten – på tvers av fagfelt og på tvers av sykehusavdelinger. På den måten blir det tryggere for pasienten.


Det som i de fleste tilfeller omtales som pasientjournalen, består i realiteten av flere fagsystemer som er koblet sammen for å gi helsepersonell nødvendige verktøy for å støtte klinisk arbeid. Samhandling mellom de ulike journalsystemene som brukes ved sykehusene (EPJ, lab-, patologi-, røntgenssystemer, kurveløsning, m.fl.) er en forutsetning for å sikre at helsepersonell innen ulike fagfelt samarbeider godt. Derfor vil én journal i nord også bidra til å gjøre det tryggere for pasienten.

Med freskt mot innfører vi Fremtidens systemer i klinikken.

Fremtidens systemer i klinikken (FRESK)

skillelinje

FRESK-programmet i Helse Nord består av seks delprosjekter:

Prosjektene i FRESK-programmet tar høyde for at IT-satsningen i Helse Nord nå er inne i en fase hvor den har mer karakter av virksomhetsutvikling enn rene IT-prosjekter. I tillegg til innføringen av nye kliniske fagsystemer som inngår i pasientjournalen, innebærer den videre satsningen endring av kliniske arbeidsprosesser ved sykehusene i helseregionen. Forbedring av pasientforløp er en viktig del av dette arbeidet. Programmet er under etablering, vi tar derfor forbehold om endringer på innholdet i programmet.

Elektronisk kurve og medikasjon: MetavisionNy elektronisk pasientjournal: DIPS ArenaStrukturert journalPasientforløpSelvsinnsjekk og betalingDigitalt mediearkiv - mer info kommer

skillelinje

Har du noe du lurer på vedr. programmet som er under etablering? På denne siden finner du kontakt- og fakturainfo, samt link til sosiale medier hvor du kan følge oss:

Kontakt oss i Helse Nord FRESK

Nyheter fra FRESK


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.