FRESK

Helse Nord FRESK – Fremtidas systemer i klinikken
Korsen tasta må helsepersonell trykke på for at du skal bli FRESK?

Å få logistikken i et sykehus til å fungere optimalt er ikke gjort i et tastetrykk.​ Skal helsepersonell ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, må de også ha gode verktøy for å planlegge, utføre og dokumentere pasientbehandlingen. Gode systemer som "snakker sammen".

Det som i de fleste tilfeller omtales som pasientjournalen, består i realiteten av flere fagsystemer som er koblet sammen for å gi helsepersonell nødvendige verktøy for å støtte klinisk arbeid. Samspill mellom de ulike journalsystemene som brukes ved sykehusene (EPJ, lab-, patologi-, røntgenssystemer, kurveløsning, m.fl.) er en forutsetning for å sikre at helsepersonell innen ulike fagfelt samarbeider godt på tvers av sykehusavdelinger. Det bidrar også til å gjøre det tryggere for pasienten.

Med freskt mot innfører vi fremtidas systemer i klinikken.

skillelinje

FRESK-programmet i Helse Nord består av fire delprosjekter:

Prosjektene i FRESK-programmet tar høyde for at IT-satsningen i Helse Nord nå er inne i en fase hvor den har mer karakter av virksomhetsutvikling enn rene IT-prosjekter. I tillegg til innføringen av to nye kliniske systemer ved sykehusene i helseregionen, innebærer den videre satsningen endring av kliniske arbeidsprosesser og forbedring av pasientforløp.
skillelinje

Har du noe du lurer på vedr. programmet som er under etablering? På denne siden finner du kontakt- og fakturainfo, samt link til sosiale medier hvor du kan følge oss:


Nyheter fra FRESK