FRESK

Helse Nord FRESK – Fremtidens systemer i klinikken
Korsen tasta må helsepersonell trykke på for at du skal bli FRESK?

Å få logistikken i et sykehus til å fungere optimalt er ikke gjort i et tastetrykk.​ Skal helsepersonell ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, må de også ha gode verktøy for å planlegge, utføre og dokumentere pasientbehandlingen. Gode systemer som "snakker sammen".

Det som i de fleste tilfeller omtales som pasientjournalen, består i realiteten av flere fagsystemer som er koblet sammen for å gi helsepersonell nødvendige verktøy for å støtte klinisk arbeid. Samspill mellom de ulike journalsystemene som brukes ved sykehusene (EPJ, lab-, patologi-, røntgenssystemer, kurveløsning, m.fl.) er en forutsetning for å sikre at helsepersonell innen ulike fagfelt samarbeider godt på tvers av sykehusavdelinger. Det bidrar også til å gjøre det tryggere for pasienten.

Med freskt mot innfører vi Fremtidens systemer i klinikken.

skillelinje

FRESK-programmet i Helse Nord består av fire delprosjekter:

Prosjektene i FRESK-programmet tar høyde for at IT-satsningen i Helse Nord nå er inne i en fase hvor den har mer karakter av virksomhetsutvikling enn rene IT-prosjekter. I tillegg til innføringen av to nye kliniske systemer ved sykehusene i helseregionen, innebærer den videre satsningen endring av kliniske arbeidsprosesser og forbedring av pasientforløp. Programmet er under etablering, vi tar derfor forbehold om endringer på innholdet i programmet.
skillelinje

Har du noe du lurer på vedr. programmet som er under etablering? På denne siden finner du kontakt- og fakturainfo, samt link til sosiale medier hvor du kan følge oss:


Nyheter fra FRESK


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.